Cách chăm sóc chó

error: a con chó này, mày là chó, cả nhà mày là chó, lũ súc vật .....